Algemene Voorwaarden

Maarten van Apeldoorn Fotografie

Zie ook de aparte pagina's voor:

De Algemene Voorwaarden van Maarten van Apeldoorn Fotografie

versie mei 2022

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Maarten van Apeldoorn Fotografie

Contactadres:

Binckhorstlaan 119

2516 BA  's-Gravenhage
Nederland


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

Artikel 4 – Het aanbod, fotolicentie en auteursrecht

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij levering van diensten:

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

Artikel 9 – De prijs

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

Verlenging

 

Artikel 13 – Betaling

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 

Artikel 15 – Geschillen

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.